Miasto - ogród

Warsztaty historyczne dla rodzin z dziećmi 6-10 lat oraz terenowa gra na orientację pt.: „Miasto ogród”


Rodziców z nieco młodszymi dziećmi (6-10 lat) zapraszamy na tegoroczną nowość w projekcie „Warszawa, Ty i ja” czyli na warsztaty historyczne połączone z terenową grą na orientację.
Warsztaty są samodzielnym wydarzeniem, ale również uzupełnieniem wycieczek. Zachęcamy więc do uczestnictwa i w warsztacie i w wycieczce w danej dzielnicy.
Warsztat zaczyna się od pogadanki o znanej postaci dzielnicy,  opowieść oparta jest na biogramie tej postaci oraz historii miasta okresu jej życia. Następnie każda rodzina otrzymuje kartę terenowej gry na orientację, której punkty rozmieszczone są w okolicy, a zadania są powiązane w wcześniejszym wykładem. Każda rodzina musi odnaleźć w terenie i wykonać zamieszczone na karcie zadania. Karty terenowych gier na orientację zostaną ponadto umieszczone na stronie projektu, z możliwością wydrukowania i zrealizowania w dowolnej dzielnicy, w wybranym czasie.
WŁOCHY – 2.07.2016
Dom Animacji filia Domu Kultury Włochy
Ul. Ks. J. Chrościckiego 14
Godzina 15.00 Uwaga! inna godzina niż zwykle!

Marteriały do gry     FB s2

Karta odpowiedzi