Cała Praga, Ryby Pół

Warsztaty historyczne dla rodzin z dziećmi oraz terenowa gra na orientację pt.: „Cała Praga Ryby pół (Pan Halbfisch)”
Rodziców z nieco młodszymi dziećmi (6-10 lat) zapraszamy na tegoroczną nowość w projekcie „Warszawa, Ty i ja” czyli na warsztaty historyczne połączone z terenową grą na orientację.
Warsztaty są samodzielnym wydarzeniem, ale również uzupełnieniem wycieczek. Zachęcamy więc do uczestnictwa i w warsztacie i w wycieczce w danej dzielnicy.
Warsztat zaczyna się od pogadanki o znanej postaci dzielnicy,  opowieść oparta jest na biogramie tej postaci oraz historii miasta okresu jej życia. Następnie każda rodzina otrzymuje kartę terenowej gry na orientację, której punkty rozmieszczone są w okolicy, a zadania są powiązane w wcześniejszym wykładem. Każda rodzina musi odnaleźć w terenie i wykonać zamieszczone na karcie zadania. Karty terenowych gier na orientację zostaną ponadto umieszczone na stronie projektu, z możliwością wydrukowania i zrealizowania w dowolnej dzielnicy, w wybranym czasie.
PRAGA PÓŁNOC – 25.06.2016
Dom Kultury Praga
Ul. Dąbrowszczaków 2
Godzina 10.00
Materiały do gry: FB s2

 Karta odpowiedzi